1. Strona główna
  2. Agravita® Complete

Nawozy dolistne makroelementowe

Agravita® Complete
  • 5 kg, 10 kg, 25 kg

Nawozy dolistne makroelementowe

Agravita® Complete

Nawóz o zrównoważonym składzie NPK z mikroskładnikami pokarmowymi

  • 5 kg, 10 kg, 25 kg

NPK 20-20-20
z mikroskładnikami pokarmowymi:
borem (B), miedzią (Cu)*, żelazem (Fe)*, manganem (Mn)*, molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)** mikroskładniki schelatowane przez EDTA

Korzyści z zastosowania

  • Szybko uzupełnia deficytowe makro- i mikroskładniki
  • Zwiększa biomasę roślin
  • Poprawia wigor, kondycję i zdrowotność
  • Podnosi odporność roślin na niekorzystne warunki środowiskowe
  • Wpływa na prawidłowe formowanie elementów struktury plonu
  • Poprawia wydajność i jakość plonu

Co wyróżnia nawóz dolistny Agravita® Complete?

Optymalnie zbilansowany skład

Szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie

Efektywne współdziałanie makro- i mikroskładników

Uniwersalność stosowania we wszystkich rodzajach upraw

Doskonałe uzupełnienie nawożenia doglebowego

Kiedy stosować

W całym okresie wegetacji, profilaktycznie lub interwencyjnie; zwłaszcza podczas wystąpienia warunków stresowych (chłody, nadmierne opady czy okresowe susze), gdy dostępność składników pokarmowych z gleby jest ograniczona; na rośliny będące w słabej kondycji, w początkowej fazie wzrostu, a także w czasie intensywnego przyrostu biomasy, kiedy korzenie nie nadążają z dostarczaniem składników; na stanowiskach ubogich w azot mineralny; podczas wystąpienia objawów niedoboru azotu.

Zalecenia stosowania

Roślina uprawnaDawka [kg/ha]Ilość wody [l/ha]Liczba zabiegówTermin stosowania
Zboża2-3200-3003-4Jesienią od fazy 3 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.
Rzepak2-4200-3003-4Jesienią od fazy 3 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy zielonego pąka. W fazie opadania płatków.
Kukurydza2-4200-3002-3Od fazy 3 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu.
Ziemniaki2-3200-3002-4Od pełnych wschodów do fazy intensywnego wzrostu bulw.
Buraki3-4200-3002-3Od fazy 3 liści do zakrycia międzyrzędzi.
Rośliny bobowate2-3200-3001-2Od pełnych wschodów do początku fazy kwitnienia.
Tytoń3-4200-3002-3Po przyjęciu się rozsady. Następnie co 7-10 dni.
Warzywa2-4400-6002-4W całym okresie wegetacji i nie później niż 14 dni przed zbiorem warzyw.
Drzewa i krzewy owocowe3-4500-10002-4Przed kwitnieniem. Po kwitnieniu. W fazie intensywnego wzrostu owoców. Po zbiorach owoców.
Użytki zielone3-4200-3002-3Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji do połowy września – 7-10 dni po każdym pokosie/wypasie.