1. Strona główna
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest CALDENA Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w: 82-230 Trępnowy ul. Parkowa 2, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy lub telefonując pod numer: +48 55 61 51 611 lub pisząc na adres: info@caldena.com.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
  • Rekrutacyjnych (jeśli dane przekazano w tym celu);
  • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe;
  • marketingowych Administratora.
 4. W każdej chwili masz możliwość odwołania uprzednio wyrażonego zgody na przetwarzanie danych. W pozostałych przypadkach przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do innych podmiotów, do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie może uniemożliwić proces rekrutacji lub otrzymywanie informacji handlowych.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Polityka prywatności

Niniejszy dokument charakteryzuje sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny (www.caldena.com i jej wersji językowych). Pamiętaj, że jako Użytkownik serwisu posiadasz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) informujemy, że właścicielem witryny www.caldena.com jest firma CALDENA Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w: 82-230 Trępnowy, ul. Parkowa 2. Korzystając z serwisu www.caldena.com, akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Pamiętaj, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu www.caldena.com.

Jeżeli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, prosimy, nie odwiedzaj tego serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami.

Ochrona danych osobowych

Twoje dane osobowe będą pobierane wyłącznie poprzez dobrowolny kontakt e-mail z Twojej strony (info@caldena.com). Administratorem danych osobowych jest CALDENA Sp. z o. o. Sp. k. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzeniem​ Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę jako Użytkownika, usunięte z serwera.

Przechowywanie i ochrona danych

Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych spełniającej wymogi prywatności przewidziane Rozporządzeniem​ Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Procesy rekrutacyjne

Prowadzimy rekrutacje na poszczególne stanowiska pracy w firmie CALDENA Sp. z o. o. Sp. k., zachowując przy tym bezpieczeństwo przechowywania Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie przesłanego do nas dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, itp.) wyłącznie w terminie trwania rekrutacji. Po tym terminie dane są usuwane z naszej bazy, chyba że wyraziłeś zgodę na dłuższy okres przetwarzania swoich danych w związku z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi.

Jeśli jesteś zainteresowany aplikacją w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez CALDENA Sp. z o. o. Sp. k. prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne na adres e-mail: info@caldena.com.

Pamiętaj, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, musisz dopisać niezbędne oświadczenie:

Wyrażenie zgody na potrzeby trwającej rekrutacji:

 • Udostępniam moje dane osobowe zawarte w przesłanej ofercie pracy (mojej ofercie) dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W pozostałym zakresie przekazywanych danych wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w związku z procesem rekrutacji.
 • Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w ogłoszeniu o rekrutacji pracowników*.

* Brak ww. oświadczeń uniemożliwi rozpatrywanie kandydatury w procesie rekrutacji oraz natychmiastowe usunięcie przesłanych do nas danych.

Oświadczenie dobrowolne:

 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez CALDENA Sp. z o. o. Sp. k. nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy, licząc od dnia przesłania moich dokumentów aplikacyjnych.

Pliki Cookies

Podczas poruszania się po stronie internetowej www.caldena.com (komputer, tablet, smartfon i inne urządzenie) pewne informacje mogą zostać zebrane w sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Uzyskane dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików “cookie” oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies.

Prawa autorskie

Materiały zawarte na witrynie www.caldena.com nie mogą być wykorzystywane na innych stronach WWW bez pisemnej zgody CALDENA Sp. z o. o. Sp. k.