1. Strona główna
  2. Produkty
  3. MacroSpeed® Optima Plus

Nawozy mineralne granulowane

Nawozy mineralne granulowane

MacroSpeed® Optima Plus

Najwyższej jakości granulowany nawóz PK
z wapniem, siarką i cynkiem

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasach mineralnych 16,8% m/m
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 15,4% m/m
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 32,0% m/m
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie 11,8% m/m
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 8,0% m/m
Cynk (Zn) całkowity 0,2% m/m

Korzyści z zastosowania

  • Usprawnia pobieranie i wykorzystanie azotu
  • Stymuluje przyrost biomasy
  • Łagodzi stres suszy glebowej i niskich temperatur
  • Zwiększa odporność roślin na patogeny i ataki szkodników oraz wyleganie
  • Opóźnia starzenie się roślin oraz wydłuża ich aktywność fotosyntetyczną
  • Optymalizuje plon oraz poprawia jego parametry jakościowe
  • Poprawia zdolność przechowalniczą plonu użytkowego

Co wyróżnia nawóz mineralny MacroSpeed® Optima Plus?

Wzbogacony o polihalit – naturalna kopalina zawierająca potas, wapń, magnez i siarkę

Zawartość 5 składników pokarmowych
w jednej granuli

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie

Doskonałe
parametry fizyczne
-wyrównane granule
-gęstość nasypowa
1000-1200 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 36 m

Kiedy stosować

Przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie gatunki roślin uprawnych; szczególnie zalecany na gleby charakteryzujące się niską i bardzo niską zasobnością w przyswajalne formy potasu oraz w uprawach o wysokich potrzebach pokarmowych w stosunku do tego pierwiastka.

Zalecenia stosowania

Stan zasobności gleby w PK: bardzo wysoka i wysokaRoślina uprawnaZbożaRzepakKukurydzaZiemniak**Burak cukrowyRośliny bobowate
(strączkowe)
Użytki zielone
Dawka [kg/ha]*150-200150-250200-300250-300250-350150-200150-250
Stan zasobności gleby w PK: średniaRoślina uprawnaZbożaRzepakKukurydzaZiemniak**Burak cukrowyRośliny bobowate
(strączkowe)
Użytki zielone
Dawka [kg/ha]*200-300250-300300-400350-400400-450200-300250-400
Stan zasobności gleby w PK: niska i bardzo niskaRoślina uprawnaZbożaRzepakKukurydzaZiemniak**Burak cukrowyRośliny bobowate
(strączkowe)
Użytki zielone
Dawka [kg/ha]*300-450300-500400-500450-500500-700300-450400-500
* W celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawożenia należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników pokarmowych w glebie.
** Ziemniak na oborniku: 400-500 kg, ziemniak bez obornika: 600-800 kg.