1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Agravita® Nitro

Nawozy dolistne makroelementowe

Nawozy dolistne makroelementowe

Agravita® Nitro

Nawóz wysokoazotowy z mikroskładnikami pokarmowymi

N 27,0% m/m | 35,1% m/v | 351 g/l
z mikroskładnikami pokarmowymi:
borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe)*, manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)* mikroskładniki schelatowane przez EDTA

Korzyści z zastosowania

  • Intensyfikuje przyrost biomasy
  • Poprawia wybarwienie liści
  • Wpływa na wydłużenie okresu aktywności fotosyntetycznej roślin
  • Poprawia kondycję i wigor roślin
  • Reguluje formowanie elementów struktury plonu
  • Poprawia wydajność i jakość plonu

Co wyróżnia nawóz dolistny Agravita® Nitro?

Płynna formulacja

Szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie

Azot w trzech formach

Wysoka koncentracja manganu

Efektywne współdziałanie azotu i mikroskładników

Kiedy stosować

W całym okresie wegetacji, profilaktycznie lub interwencyjnie; zwłaszcza na stanowiskach ubogich w azot mineralny; podczas wystąpienia warunków utrudniających pobieranie azotu z gleby; w czasie intensywnego wzrostu roślin; podczas wystąpienia objawów niedoboru azotu.

Zalecenia stosowania

Roślina uprawnaDawka [l/ha]Ilość wody [l/ha]Liczba zabiegówTermin stosowania
Zboża4-8200-3002-3Od fazy krzewienia do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.
Rzepak3-5200-3002-3Jesienią w fazie od 4. do 10. liścia. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy zielonego pąka. W fazie opadania płatków.
Kukurydza3-5200-3002-3Od fazy 3 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu.
Ziemniaki4-8200-3003-4Od pełnych wschodów do początku fazy kwitnienia.
Buraki4-6200-3002-3Od fazy 4 liści do zakrycia międzyrzędzi.
Tytoń3-5200-3002-3W fazie intensywnego wzrostu, co 7-10 dni.
Warzywa3-5400-6003-4W fazach intensywnego wzrostu roślin. Kontynuować w odstępach 2-tygodniowych.
Drzewa i krzewy owocowe4-8500-10003-4Od fazy wzrostu ulistnienia do fazy przyrostu masy owoców, co 10-14 dni. Po zbiorach owoców.
Użytki zielone4-8200-3002-3Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji do połowy września – 7-10 dni po każdym pokosie/wypasie.