1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Agravita® Aktivator

Adiuwanty

Agravita® Aktivator
  • 5 l, 20 l

Adiuwanty

Agravita® Aktivator

Adiuwant wielofunkcyjny

  • 5 l, 20 l

Kwas N,N-dimetylo-N-dodecyloamino octowy
Kwas N,N-dimetylo-N-tetradecyloamino octowy
Dodecylodimetyloamina
Dimetylo(tetradecylo)amina
Dichlorooctan sodu
Chlorooctan sodu
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Sformułowany na bazie gumy guar

Korzyści z zastosowania

  • Zwiększa masę kropel i przeciwdziała znoszeniu cieczy roboczej przez wiatr
  • Poprawia przyczepność kropel (osadzanie) i przeciwdziała ich odbijaniu
  • Zapewnia równomierne pokrycie cieczą roboczą blaszki liściowej
  • Ogranicza zmywalność agrochemikaliów przez opady deszczu
  • Posiada właściwości utrzymywania wilgoci
  • Ułatwia wchłanianie środków ochrony roślin i nawozów dolistnych

Co wyróżnia produkt dolistny Agravita® Aktivator?

Płynna formulacja

Adiuwant wielofunkcyjny

Sformułowany na bazie gumy guar

Aktywacja wzrostu wydajności

Większa efektywność zabiegów ochrony roślin

Kiedy stosować

Łącznie z większością agrochemikaliów.

Zalecenia stosowania

Roślina uprawnaStężenie [%]Termin stosowania
Uprawy rolnicze0,25 (0,5 l/200 l wody)Łącznie ze środkami ochrony roślin.
Uprawy warzywnicze i sadownicze0,25 (0,5 l/200 l wody)Łącznie ze środkami ochrony roślin.