1. Strona główna
  2. Baza wiedzy
  3. Synergia® Split + Synergia® Blue – siła synergii

Synergia® Split + Synergia® Blue – siła synergii

Współdziałanie Synergia® Split i Synergia® Blue polega na tym, że grzyby i bakterie z produktu Synergia® Split rozkładają materię organiczną i dostarczają pokarm w postaci węgla organicznego dla bakterii – wiążących azot z powietrza i poprawiających dostępność fosforu i potasu – zawartych w Synergia® Blue.

Synergia® Split

Skład: Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus,
Cellulomonas uda, Cellulomonas gelida,
Aspergillus awamori, Trichoderma reesei,
Bacillus subtilis
(łącznie 1 x 10^9 jtk/g)

Dawka: 0,5 kg/ha

Dowiedz się więcej

Synergia® Blue

Skład: Paenibacillus azotofixans, Bacillus megaterium,
Bacillus mucilaginosus, Bacillus mycoides, Bacillus subtilis,
Bacillus licheniformis, Trichoderma viride,
Mycorrhizal fungus
(łącznie 1 x 10^9 jtk/g)

Dawka: 0,25 kg/ha

Dowiedz się więcej

Zastosowanie łącznie Synergia® Split i Synergia® Blue na 6 tygodni przed siewem kolejnych roślin znacząco zwiększa dostępność składników pokarmowych i pozwala ograniczyć nawożenie NPK stosowane jesienią. Produkty te podnoszą zawartość próchnicy w glebie, która wpływa na większe jej zdolności do zatrzymywania wody (określa się, że podwyższenie zawartości próchnicy w glebie o 0,5% zwiększa jej możliwości zatrzymania 80.000 l wody na powierzchni 1 ha – co stanowi opad deszczu równy 8 mm na 1 m2) oraz na efektywniejsze magazynowanie składników pokarmowych i tworzenie struktury gruzełkowatej. Synergia® Split i Synergia® Blue wspomagają także ochronę roślin następczych przed patogenami (w tym z rodzaju Fusarium) oraz ułatwiają  roślinom przetrwanie okresowej suszy, dzięki symbiozie z grzybami mikoryzowymi, których grzybnia znacząco zwiększa powierzchnię chłonną korzeni.