1. Strona główna
  2. Baza wiedzy
  3. Czas na dolistne nawozy mikroelementowe Agravita® w rzepaku ozimym

Czas na dolistne nawozy mikroelementowe Agravita® w rzepaku ozimym

Fundament pod przyszły plon rzepaku ozimego budowany jest w okresie jesiennej wegetacji. Dlatego też niezwykle istotne w tym okresie jest należyte zadbanie o prawidłowe zaopatrzenie roślin w niezbędne makro i mikroelementy. Poza nawożeniem roślin fosforem i potasem ważną rolę w okresie jesiennym odgrywa dostarczenie im niezbędnych mikroelementów. W celu wytworzenia 1 tony nasion z odpowiednią ilością słomy rzepak potrzebuje 100 g manganu, 60-150 g cynku, 60 g boru, 10-40 g miedzi oraz 1-2 g molibdenu. Szczególne znaczenie w okresie jesiennej wegetacji rzepaku ozimego odgrywa zaopatrzenie roślin w bor, mangan i molibden. Celem stosowania tych mikroelementów jest optymalizacja produktywności nawozów makroelementowych doglebowych, stymulacja wzrostu systemu korzeniowego oraz zbudowanie dużej powierzchni asymilacyjnej niezbędnej do efektywnego przetworzenia energii słonecznej w węglowodany. Aplikacja pozakorzeniowa mikroelementów powinna być wykonywana od fazy 4-6 liści, co wpływa nie tylko na prawidłowy rozwój roślin, ale również na ich lepsze przygotowanie do spoczynku zimowego.

Agravita® Bor 15

Bor w postaci łatwo przyswajalnej
boroetanoloaminy

Dawka: 1-3 l/ha
Termin stosowania:
 jesienią od fazy 4 liści
Skład:

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie
11,0% m/m I 15,07% m/v I 150,7 g/l

Agravita® Bor 15 zastosowany w okresie jesiennej wegetacji wpływa na prawidłowy rozwój i wykształcenie systemu korzeniowego rzepaku oraz przygotowuje roślinę do okresu zimowego. Uczestniczy w biosyntezie białka oraz wpływa na wytrzymałość mechaniczną ścian komórkowych. Zwiększa odporność na niskie temperatury poprzez zwiększenie wysycenia ścian komórkowych ligniną. Poprawia efektywność nawożenia roślin azotem, fosforem, potasem i magnezem, a także reguluje gospodarkę wapniową w roślinie.  Niedobór boru w okresie jesiennym może przyczynić się do ograniczenia rozwoju części podziemnych rzepaku, co widoczne jest w postaci pustej przestrzeni w korzeniach roślin. W późniejszym okresie objawia się zniekształceniem i zasychaniem liści oraz łyżeczkowatym podwinięciem blaszki liściowej ku dołowi i jej przebarwieniem na kolor czerwonofioletowy.

Agravita® Micro

Moc mikroelementów

Dawka: 0,7-1,5 l/ha
Termin stosowania:
 jesienią od fazy 4-6 liści
Skład:

Azot całkowity (N)
3,0% m/m | 3,8% m/v | 38 g/l
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie
0,25% m/m | 0,3% m/v | 3 g/l
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie
1,0% m/m | 1,28% m/v | 12,8 g/l
Mangan Mn) rozpuszczalny w wodzie
4,5% m/m | 5,7% m/v | 57 g/l
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie
2,5% m/m | 3,2% m/v | 32 g/l

Agravita® Micro stymuluje wzrost wydłużeniowy młodych komórek. Zwiększa syntezę chlorofilu i intensywność fotosyntezy, a tym samym zwiększa gromadzenie suchej masy. Zwiększa odporność rzepaku na przemarzanie poprzez podnoszenie koncentracji cukrów w soku komórkowym oraz regulowanie przemian związków azotowych, wpływając na tworzenie białkowych związków azotu. Optymalizuje wykorzystanie makroelementów oraz zwiększa odporność roślin na stresy i patogeny – podnosi zawartość witaminy C, która ma działanie antystresowe, a dzięki działaniu fungistatycznemu ogranicza występowanie chorób grzybowych.

Agravita® Mo

Wysoka koncentracja molibdenu w formie molibdenianu sodu

Dawka: 50-100 g/ha
Termin stosowania:
 jesienią od fazy 4-6 liści
Skład:

Azot amidowy (N-NH2) 4,6%
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 35%

Agravita® Mo zwiększa odporność roślin na suszę i choroby. Aplikacja molibdenu w okresie jesiennej wegetacji rzepaku ozimego zwiększa mrozoodporność poprzez redukcję pobranych przez roślinę azotanów, które zwiększają uwodnienie tkanek, oraz udział w syntezie kwasu abscysynowego, który wspomaga przygotowanie do zimowania. Niedobór molibdenu objawia się pękaniem blaszki liściowej oraz zaburzeniami we wzroście rzepaku, pomimo dobrego zaopatrzenia w azot. Dochodzi do bielenia głównych nerwów liściowych oraz łyżeczkowatego wygięcia ku górze blaszki liściowej.