Nawozy mineralne płynne

Nawozy mineralne płynne

N-Opti®

Najwyższej jakości płynny nawóz mineralny

Azot amonowy (N-NH4) 12% m/m | 16% m/v | 160 g/l
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 65% m/m | 86,3 m/v | 863 g/l

Korzyści z zastosowania

 • Podnosi efektywność nawożenia azotowego
 • Zwiększa dostępność azotu dla roślin
 • Ogranicza straty azotu na skutek ulatniania i wymywania:
  – zmniejsza tempo parowania amoniaku
  – spowalnia proces nitryfikacji
 • Wydłuża czas dostępności azotu
 • Zwiększa szybkość transformacji pobranego przez roślinę
  azotu w białko
 • Umożliwia zmniejszenie dawki azotu
 • Ogranicza zasolenie gleby i poprawia
  jej strukturę

Co wyróżnia nawóz mineralny N-Opti®?

Płynna formulacja

Aktywny tiosiarczan amonu

Wysoka koncentracja łatwo przyswajalnej dla roślin siarki

Wolny od chlorków

Łatwy w mieszaniu z RSM

Kiedy stosować

Do każdej aplikacji płynnych nawozów azotowych; na gleby charakteryzujące się niską i bardzo niską zasobnością w przyswajalne formy siarki.

Zalecenia stosowania

Zalecana dawka ok. 10–20% do RSM czy gnojowicy. Większa dawka ma zastosowanie w przypadku dużego zapotrzebowania roślin na siarkę, np. w pierwszym zabiegu wiosennym. Stosować do każdej aplikacji płynnych nawozów azotowych.

.