1. Strona główna
  2. Produkty
  3. MacroSpeed® Tiger 4-12-32

Nawozy mineralne granulowane

Nawozy mineralne granulowane

MacroSpeed® Tiger
4-12-32

Najwyższej jakości granulowany nawóz NPK
z siarką i cynkiem

Azot całkowity (N) 4,0% m/m
Azot amonowy (N-H4) 4,0% m/m
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze
cytrynianu amonu i wodzie 12,0% m/m
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 10,0% m/m
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 32,0% m/m
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 5,0% m/m
Cynk (Zn) całkowity 0,02% m/m

Korzyści z zastosowania

  • Stymuluje przyrost biomasy
  • Poprawia zimotrwałość
  • Reguluje gospodarkę wodną roślin
  • Zwiększa odporność roślin na suszę, patogeny i wyleganie
  • Wspomaga efektywne wykorzystanie nawożenia azotowego
  • Zwiększa plon użytkowy
  • Poprawia jakość plonu – większa zawartość białka, skrobi, sacharozy, witamin B1 i C oraz prowitaminy A

Co wyróżnia nawóz mineralny MacroSpeed® Tiger?

Kompleksowe zaopatrzenie roślin w azot, fosfor, potas, siarkę, cynk

Azot amonowy – nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie

Doskonałe
parametry fizyczne
-wyrównane granule
-gęstość nasypowa
950-1050 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 32 m

Kiedy stosować

Przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie gatunki roślin uprawnych; szczególnie zalecany na gleby charakteryzujące się niską i bardzo niską zasobnością w przyswajalne formy potasu oraz w uprawach o wysokich potrzebach pokarmowych w stosunku do tego pierwiastka.

Zalecenia stosowania

Roślina uprawnaZbożaRzepakKukurydzaZiemniakBurak cukrowyUżytki zielone
Dawka [kg/ha]*250-450300-600300-500300-500400-600250-450
* W celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawożenia należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników pokarmowych w glebie.