1. Strona główna
 2. Produkty
 3. MacroSpeed® Tiger 4-12-32

Nawozy mineralne granulowane

MacroSpeed® Tiger 4-12-32
 • 500 kg

Nawozy mineralne granulowane

MacroSpeed® Tiger
4-12-32

Najwyższej jakości granulowany nawóz NPK
z siarką i cynkiem

 • 500 kg

4,0% azotu całkowitego (N)
4,0% azotu amonowego (N-NH4)
12,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=5,2% P) całkowitego
11,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=4,8% P) rozpuszczalnego
w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
10,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=4,4% P) rozpuszczalnego w wodzie
32,0% tlenku potasu (K2O) (=26,6% K) rozpuszczalnego w wodzie
5,0% tritlenku siarki (SO3) (=2,0% S) rozpuszczalnego w wodzie
0,02% cynku (Zn) w postaci siarczanu rozpuszczalnego w wodzie

Korzyści z zastosowania

 • Stymuluje przyrost biomasy
 • Poprawia zimotrwałość
 • Reguluje gospodarkę wodną roślin
 • Zwiększa odporność roślin na suszę, patogeny i wyleganie
 • Wspomaga efektywne wykorzystanie nawożenia azotowego
 • Zwiększa plon użytkowy
 • Poprawia jakość plonu – większa zawartość białka, skrobi, sacharozy, witamin B1 i C oraz prowitaminy A

Co wyróżnia nawóz mineralny MacroSpeed® Tiger?

Kompleksowe zaopatrzenie roślin w azot, fosfor, potas, siarkę, cynk

Azot amonowy – nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie

Doskonałe
parametry fizyczne
-wyrównane granule
-gęstość nasypowa
950-1050 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 32 m

Kiedy stosować

Przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie gatunki roślin uprawnych; szczególnie zalecany na gleby charakteryzujące się niską i bardzo niską zasobnością w przyswajalne formy potasu oraz w uprawach o wysokich potrzebach pokarmowych w stosunku do tego pierwiastka.

Zalecenia stosowania

Roślina uprawnaZbożaRzepakKukurydzaZiemniakBurak cukrowyUżytki zielone
Dawka [kg/ha]*250-450300-600300-500300-500400-600250-450
* W celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawożenia należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników pokarmowych w glebie.