1. Strona główna
  2. Produkty
  3. MacroSpeed® Power

Nawozy mineralne granulowane

MacroSpeed® Power
  • 500 kg

Nawozy mineralne granulowane

MacroSpeed® Power

Najwyższej jakości granulowany nawóz NPK z siarką

  • 500 kg

Azot całkowity (N) 12,0% m/m
Azot amonowy (N-H4) 12,0% m/m
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze
cytrynianu amonu i wodzie 15,3% m/m
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 14,9% m/m
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 21,0% m/m
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 20,0% m/m

Korzyści z zastosowania

  • Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
  • Zwiększa odporność roślin na suszę
  • Poprawia zimotrwałość
  • Optymalizuje nawożenie azotem
  • Poprawia zdrowotność roślin
  • Kształtuje wielkość i jakość plonu

Co wyróżnia nawóz mineralny MacroSpeed® Power?

Azot w formie amonowej – nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach

Fosfor szybko dostępny dla roślin – w ponad 97% rozpuszczalny w wodzie

Wysoka koncentracja łatwo przyswajalnej siarki

Doskonałe
parametry fizyczne
-wyrównane granule
-gęstość nasypowa
980-1050 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 32 m

Kiedy stosować

W pierwszej dawce startowej: przedsiewnie lub pogłównie;
szczególnie zalecany na gleby charakteryzujące się niską i bardzo niską zasobnością w przyswajalne formy potasu i siarki oraz w uprawach o wysokich potrzebach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków.

Zalecenia stosowania

Roślina uprawnaZbożaRzepakKukurydzaZiemniakUżytki zielone
Dawka [kg/ha]*300-500300-500400-600500-700300-500
* W celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawożenia należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników pokarmowych w glebie.